Златен стандарт

Гаранциите на Златния стандарт

Ниски разходи за стартиране на бизнес
Не са необходими минимални поръчки и цената на Пакета за Членство в Herbalife Nutrition е по-ниска.

Няма изискване за закупуване на продажбени и бизнес средства, за да стартирате или да успеете като Член на Herbalife Nutrition.
 
Гаранция за връщане на парите
Предоставяме пълно възстановяване, в рамките на 90-дневния гаранционен срок, на разходите за закупуване на Пакета за Членство в Herbalife Nutrition, ако Членството се прекрати поради някаква причина.

Предоставяме 100% гаранция за възстановяване на средствата за всички непродадени продукти, закупени през последните 12 месеца, ако Членството се прекрати поради някаква причина.
 
Напълно достъпна информация за Бизнес възможността
Предоставяме ясна, точна и навременна информация на бъдещите Членове, свързана с потенциалните доходи, разписани в нашия Отчет за Средното брутно възнаграждение.
Писмено съгласие
Изискваме от новите Членове, в писмен вид, да потвърдят, че всяка една от тези гаранции на Златния Стандарт им е известна, преди тяхното Заявление и споразумение за Членство да бъде одобрено.
 
Твърдения за продуктите и насоки за Бизнес възможността
Определяме ясно ползата от всеки продукт и подходящия начин за употреба директно върху етикета на продукта, така че правилният продукт да се приема по правилния начин, за да се постигнат най-добрите резултати.

Проверени твърдения и информация за продуктите могат да бъдат намерени в брошурата, намираща се в Пакета за Членство в Herbalife Nutrition, в друга официална литература, както и на MyHerbalife.com.

Представяме реалистични очаквания за Бизнес възможността и усилията, необходими за успех на всички нива.
Herbalife Nutrition и нашите Членове се придържат към най-високите стандарти на етично поведение. Ако узнаете, че друг Член разпространява непроверени твърдения, свързани с продуктите на Herbalife Nutrition, или прави презентации за възможността за доходи, които не са в съответствие с официалната литература на Herbalife Nutrition или има друго съмнително поведение, моля свържете се с Отдела за контакти, тел.: 00800 118 44 33 (безплатен за България).

Работейки съвместно, можем да гарантираме, че Herbalife Nutrition ще задава Златния стандарт при защитата на потребителите.
© Herbalife International of America, Inc. Никакво възпроизвеждане изцяло или частично без писмено разрешение. Всички права запазени.
Всички запазени марки и снимки на продукти, показани на този уебсайт, освен ако не е посочено друго, са собственост на Herbalife International, Inc.
   
bg-BG | 10.5.2021 г. 2:17:20 | Zus2phlsb000001